Idi na početak

Box palete

Drvene box palete

D  Drvene box palete su idealno rešenje u poljoprivredne svrhe za transport voća i povrća. Stranice su formirane od drveta, i različitih su dimenzija, što zavisi od Vaših potreba. Da bi se sprečilo rasipanje proizvoda prilikom transporta, koriste se Box palete koje kao osnovnu karakteristiku imaju stabilnost i čvrstinu.

Box palete

Metalne mrežaste palete

I  Ideja o metalnim mrežastim paletama je potekla od potrebe da se sitniji komadi proizvoda ili rasuti tereti spakuju bez bojazni da će se dalje rasipati. One mogu biti bez ili sa vratima. Takođe, na dnu mogu imati otvor koji omogućava brže pražnjenje paleta.

N  Na uglovima se nalaze metalne šipke, koje su međusobno povezane mrežom ili žicom. Sa ciljem ekonomske uštede i dobre organizacije skladištenog prostora, idejni tvorci metalnih mrežastih paleta su Vam omogućili nesmetani rad.

P  Proizvode se u standardnim dimenzijama, dok je najčešća visina od 800 – 1000 mm.

Boks palete