Idi na početak

Displej (D) palete

D  Displej palete su palete malih dimenzija koje služe porebama maloprodajnih objekata. U tom smislu je trgovačkim aranžerima vrlo jednostavno da spakuju robu na D-palete i prenesu do određenog mesta, pri čemu se omogućava dalji, nesmetani rad u celokupnom lancu snabdevanja.

S  Smanjenje rizika od oštećenja proizvoda, sjajan displej dizajn koji omogućava jasan pregled proizvoda na paleti, higijenske , trajnije, otpornije su samo neke od karakteristika kojima ove palete izdvajamo kao idealno rešenje za Vaš problem.

Happy Customers