Go to top

Pellet, Briquettes and Sawn Timber

Pellet

P  Jedan vid današnjeg popularnog načina grejanja u zimskom periodu jeste pelet. Za tu tvrdnju postoji nekoliko razloga: čisto, lako, po ustaljenom procesu i ekonomično u smislu uštede ljudske energije, rada i zdravlja. Peći na pelete su vrlo jednostavne konstrukcije, i rade po automatizmu. Za razliku od mukotrpnog udisanja dima iz kotla prilikom loženja, u slučaju ovog izvanrednog proizvoda, dovoljno je samo napuniti rezervoar određenom količinom peleta, ostalo automatika odrađuje sama u odnosu na regulaciju toplote koja se u tom trenutku održava u prostorijama koje se greju.

  Razlika između drvenog peleta i drvenog briketa je samo u veličini dok im je sastav isti. To je mleveno drvo, i najčešće je ta drvena masa koja se koristi za proizvodnju briketa i peleta otpadna masa iz drvne industrije. Međutim, neretko se dešava da industrije sveže drvo pretvaraju u pelet, zbog velike potražnje. Veličina peleta je izuzetno mala, da ih desetine mogu stati na dlan. Briketi su znatno veći i proizvode se u širem rasponu dimenzija, što zavisi od potreba naših kupaca.

Wooden briquettes

D  Drveni briket se dobija od piljevine (mlevenog drveta) i najčešća je masa za dobijanje ogrevnog briketa. Naš briket nastaje u savremenim ekscentar presama i nema dodataka vezivnih primesa. Kompaktnost se postiže isključivo jakim presovanjem kavalitetnog materijala.

  Drveni briket je visokokalorično gorivo, odličan za transport i skladištenje. Briket u džambo vrećama ili pvc folije je zaštićen od uticaja atmosferske vlage. Odlikuje ga mala emisija štetnih gasova i neznatna količina pepela nakon sagorevanja u odnosu na ugalj ili drvo.

Briket

Sawn Timber

P  Pored ogreva, Šumadija Omega u svojoj ponudi ima i materijal za dalju proizvodnju i korišćenje. Letve, daske, suve daske, štafle, rezane grede možete pronaći u našem spektru proizvoda. Topola, čamovina, parena bukva, hrast, lipa i dr.

Rezana građa

Rezana građa

Rezana građa

Pelet pakovanje

Pelet

Pelet

Pelet u vrećama

Pelet u džambo vrećama

Pelet strečovan na paleti