Idi na početak

Euro (EPAL) palete

N  Najčešće korišćene palete, kako u Evropi, tako i kod nas su standardizovane euro palete, višenamenske upotrebe. Dimenzije u kojima se izrađuju ove palete su :

  - 1200 x 800 mm;

  - 1200 x 1000 mm.

D  Drumski Evropski saobraćaj za transport robe najčešće koristi dimenzije 1200 x 1000mm. Veoma je važna činjenica da naša firma poštuje standarde termičkog tretmana protiv insekata. Nosivosti su od 1000 do 1500 kg.

V  Visina paleta je 1000 mm.

Happy Customers