Idi na početak

O kompaniji

Š  Šumadija Omega d.o.o. je kompanija koja je osnovana 2013. godine, sa ciljem da tržište obogati objedinjenim proizvodima i uslugama čija su osnova proizvodi od drveta. Sedište firme je u Obrenovcu, na trgovačkoj raskrnici svih značajnih puteva u zemlji i prema inostranstvu.

Osnovna delatnost

O  Osnovna delatnost kompanije je proizvodnja, prodaja i otkup paleta. Sa razvojem stručnog tima i novih ideja, delatnost je proširena na proizvodnju nameštaja od paleta, servis i iznajmljivanje paleta, čime je postignuta celina u usluzi koju Vam pružamo.

Širok asortiman

P  Pored toga, Šumadija Omega u svom širokom asortimanu proizvoda ima rezanu građu i različite vrste ogreva (cepana drva, briket, pelet), što je samo još jedan pokazatelj konstantnog razvoja kompanije Šumadija Omega d.o.o. koja je potpuno orijentisana prema potrebama svojih kupaca.

Savremena tehnologija

S  Savremena tehnologija i iskustvo su naše najznačajnije reference. Imamo rešenje za svaku Vašu ideju, želju i potrebu, što nas bitno razlikuje od drugih kompanija.

Toplotno tretiranje

N  Naša kompanija je osposobljena za vršenje toplotnog tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakovanje i ovlašćena od strane nadležnog ministarstva pod reg. brojem 102.

Toplotni tretman paleta

Sertifikati

N  Naša kompanija je krajem 2018. godine ispunila uslove za sticanje međunarodnih sertifikata i to ISO 9001:2015 za sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2015 za sistem upravljanja zaštitom životne sredine kao i OHSAS 18001:2007 za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednost na radu.

Politika kvaliteta

U  U skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 kompanija Šumadija Omega donosi POLITIKU KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Šumadija Omega palete


Vozni park

Š  Šumadija Omega d.o.o. poseduje moderan vozni park i više teretnih vozila koja su prilagođena transportu drvene ambalaže. Sposobni smo za brzu i preciznu isporuku u roku od 24 časa.


Garancija i kvalitet

Š  Šumadija Omega d.o.o. daje garanciju na isporuku i kvalitet svih paleta i proizvoda koje imamo u ponudi.


Skladištenje i tretman

Š  Šumadija Omega d.o.o. vrši skladištenje i tretman otpadnih drvenih paleta i ovlašćena je od strane Gradske uprave grada Beograda pod reg. brojem 107 i ispunjava uslove toplotnog tretmana i označavanja drvenog materijala za pakovanje.


Rešenja

ISO9001

ISO14001

OHAS18001